سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


چقدر باحالن آدمایی که روشن کم میشه ای خدا ?
چقدر باحالن آدمای رل زن
چقدر خنگن آبجیای من ?
چقدر جالبن آدمایی که هی عاشق میشن
دم اون کسایی که رل میزنن گرم بلدن دخترارو خنگ کنن
ماشاالله دلاور
چند خفنن اون آدمایی که مشامشون مثله سگه ??
p.mohmmade

p.mohmmade

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON