سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


‌↯⟮- بِع یِڪ شَهړ سَړ خَمٖ ڼَګړډَ۾ ټۅ ګِه شَهړۅڼډۍ بےپِډَݛ😹👆🏿✨🌿🔞:]

به بعضیام باید گفت:#آب💦داخل کمر هم #آدم شد ولی تونه😹

میخآنᶻᵃᵐᵢⁿᵃᵐبزنن اماⁿᵉᵐᵢᵈᵒⁿᵃⁿخُداʙᴇᵖˢʰᵗᵃᵐ>¡
<خبرندارنɪɴʳᵃʰᵒگرگآشوᵐᵃⁿکُشتم!

کاکتوص هم اگ اعتماد ب نفص خیلیارو داش صالی س بار شلیل میداد😹🌵🥭

‏شُمآ یآدِتون نِمیآد یِه زَمآنی گُوه خُوری فَقَط کآرِ مگسآ بُود😹🚶🏿‍♂️

واصِع عین زِندِگی
خدآیی دو تآ تُخم خیلی کَمِع:)😹🌿🔥

رو عَن روکش شکلاتی بکشی میشه عَنه شکلاتی نمیشه شکلات!
حکایت خیلیاست:/※ٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖٖٖ͜͜͡😹🇲🇺💩✨


حجیᵐᵒᵠᵉ ᵒᶰ ک ما ᶰʷᵇ بودیم ᶳʰᵒᵐᵃ تو کمرᵇᵃᵇᵃᵗ عاب ᵇᵒᵈᶤ بوز روع ᴍᴍᴛ😹🔞💦

کسی هس اینجا بلد باشه پوشک عوض کنه؟کودک درونم ریده به زندگیم😹༊🔥🤞🏿

اونجایی که من تف کردمو داری میلیصی 👅🍃🌈
پ خودتو بامن مقایصه نکن اصن😹🤟🏿

↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝
صیکح😐💋
pSrKe_BiAsAB

pSrKe_BiAsAB

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON