سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


من یک دختر مهر ماهی هستم
هیچ کس نمی تواند به یک دختر مهری چپ نگاه کند

دختر مهری یعنی
خوش قلب و مهربون
باوفا
جذاب
شوخ
رک و رو راست
شدید احساسی و حساس
شجاع

دختر باید با خنده هاش دلبری کند
parnian8

parnian8

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON