سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


همیشه
سخت ترین نقش
به بهترین بازیگر تعلق دارد
از سختی های دنیا شکایت مکن
شاید تو هم بهترین بازیگر خدا باشی
parsa.a

parsa.a

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON