سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


?تو نبودی دل به دل راهی نداشت از خیال عشق اگاهی نداشت تونباشی تا قیامت بی کسم در تمام زندگی دلواپسم?
qqwweerrttyyu

qqwweerrttyyu

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON