سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


هرگز به کسی که زندگیت نیست نگو زندگیم چون وقتی میخوایی بری دنباله زندگیت زندگیه اون خراب میشه ??سهیل
raha3

raha3

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON