سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


چقدر سخته که یکی رو دوستداری از دور ببینی وهرچی بدویی بهش نرسی و وقتی هم بهش برسی ببینی با یکی دیگس
ricardo

ricardo

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON