سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


سن.۱۷
ماهه تولدم.اوردبهشت
محله زندگی.اردبیل
عاشق.ماشینم خخخ
اهنگ که دوست دارم اسپانیایی
رنگی که دوست دارم بنفش ابی اسمانی
دوست دختری من مینا باجی
rmin

rmin

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON