سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


وقتی به یه آدم رو میدی پروو میشه پس رو نده
حرص خوردن هم مانند گوه خوردن هست پس حرص نخور چون که گوه میخوری
roohamm

roohamm

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON