سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


رنگ ابی یعنی استقلال و استقلال یعنی عشق و عشق یعنی امید و امید یعنی زندگی و اون یعنی یک جاده سربالا که بالا رفتن سخته اما پایین امدن اسون
s.z.s2002

s.z.s2002

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON