سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


اگه داداش داشته باشی ،
اگر همه دنیا دشمنت باشه ،
یکی هست که پشتته ،
واشکاتو از روصورتت پاک کنه ،
من «صدف»هرکاری که میکنم با وجود برادرم است ،
حتی با وجود برادرم نفس میکشم ،
عاشقتم داداشی ،
بازم میگم «خیلی دوست دارم داداش جوووووونم»...
sadaf..joon

sadaf..joon

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON