سطح 12

6400 امتیاز


بیوگرافی


ی سری حرف تودلم مونده خوبه شماهم بدونین

به بعضیام باس گفت سیگاربوی شیردهنتو نمیتونه ببزه

هرخرابی رامن توان درست کرد جز ذات خراب

هرکی باماست خدایاریاورش هرکی ضد ماست خوارمادرش

ی وقتایی دلت واسش تنگ میشه اما ازش متنفری


تنهایی یعنی دوس داری بهش نزیک بشی اما نمیشه چون اون دیگه تنهانی
چایی که سرد میشه یاعوضش میکنن یامیریزنش دورحالا توهی فک کن سردباشی جذابی
بی وفایان رادوست دارم چون یارم بی وفابود

عشقم عشق جدیدت مبارک
حرف اخرمنت کشی ممنوع اگه بخوادخودش میاد

خیلی دلم گرفته از عالمو ادم
هیچ کس بی کس نیس موفق کسی است که باهرکس نیست


این روز ها ما فقط توترافیک پشت همیم?
sara_

sara_

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON