سطح 1

0 امتیاز


بیوگرافی


ﯽﻨﻛ ﺖﺑﺎﺛ ﻪﻤﻫ ﻪﺑ ﻮﻨﻳﺍ ﻯﺍﻮﺨﺑ ﻪﻛ ﻦﻜﻧ ﻒﻠﺗ وﺭ ﺖﺘﻗﻭ ﺎﻣﺍ شﺎﺑ ﻰﺑﻮﺧ مﺩﺁBe a good person but don't waste time to prove it.

setareh12st

setareh12st

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON