سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


مـــــغــــــــــــرور بـــاش
نزار ازت سو استفاده بشه
تــــــــــــــــــک پــــــــــر باش
طوری که ارزوی خیلیا باشی
shah.....pari

shah.....pari

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON