سطح 11

5300 امتیاز


بیوگرافی


دلم ابریست چون آسمان،آسمانی ک چون من بی بهانه میگرید
سروده خودم بود ?
shuka22

shuka22

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON