سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


دنیا تمام می شود ،
یا به بهشت می رویم... یا به جهنم...!
هردو... سرزمین خدا هستند...!
یک چیز بیشتر نمی گویم...
مهم دیدار خداست...
حرف دلم ...
xxrunakxx

xxrunakxx

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON