سطح 24

73000 امتیاز


بیوگرافی
😶 💀دارَم دُختـَرِ خوبے ميشَمـ☺ ██████████████] 99% ✘Error✘عہ نَشُـد کہ! 🍃
|yasmin|??
تنهایی خیلی سخته مگه نه؟!
نه زندگی خودش سخته...........


[/*شدم عین گروه خونی O- حال همه رو خوب میکنم ولی کسی نیس حالم و خوب کنع..... ~`]
《♡》

روتو بر نگردون چون نه تنها دشمنات بلکه دوستاتم پشت سرت چاقو بدستن، ...؟..

👉 amir maghareh👈😻
yasminshah......

my friend :

🌼impnpdimond

🌻B.E.H.R.A.D

🌸-Arezoo-

🌹E.Elnaz.Z

🌺---Selin---

💫 _samin_

💥...Neginmm...

🎈aida.mll

🎵ali.fae

🎻A TOSAZ

🐣dandelion

🔱has yas

🍒mehdirt

☀moohhsseenn

💋Rahax

☁uigfujvxs
yasminshah

yasminshah

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON