سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


مغرور نیستم
فقط منت کسی رو که به موندنش اطمینانی نیست نمیکشم
بمونه میمونم پاش
بره سه سوته یکی دیگه رو میارم سرجاش
تو فرهنگ لغت من جواب خدافظی یک کلمه ست
به سلامت✋
yasna76

yasna76

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON