توافقنامه و شرایط استفاده

این توافقنامه مجوز نهایی یک توافق قانونی بین شما وآرکا گیمز است.

این قرارداد حاکی از خرید و استفاده از نرم افزار کافه گیم به طور مستقیم از آرکا گیمز یا به طور غیرمستقیم از طریق نمایندگی فروش یا توزیع مجاز آرکا گیمز است.

لطفا قبل از تکمیل مراحل نصب و یا استفاده از نرم افزار کافه گیم، این قرارداد را به دقت بخوانید. این مجوز استفاده از نرم افزار کافه گیم را فراهم می کند و حاوی اطلاعات مربوط به ضمانت نامه و سلب مسئولیت است.

اگر شما از طرف شرکت یا سایر نهادهای قانونی وارد این قرارداد می شوید، شما نمایندگی می کنید که توانایی اتصال این واحد و وابستگان به این شرایط و شرایط را دارید. اگر چنین مجوزی ندارید یا اگر با شرایط و ضوابط این موافقتنامه موافق نباشید، نرم افزار را نصب نکنید و یا از آن استفاده نکنید، و شما نباید این قرارداد را قبول کنید.

این موافقت نامه تنها به نرم افزار عرضه شده توسط آرکا گیمز اعمال می شود بدون توجه به این که آیا سایر نرم افزار ها در اینجا ذکر شده یا توصیف شده اند. این اصطلاحات همچنین برای هرگونه به روز رسانی ها، مکمل ها، سرویس های مبتنی بر اینترنت و خدمات پشتیبانی برای نرم افزار کاربرد دارند، مگر اینکه شرایط دیگر همراه با آن موارد در هنگام تحویل باشد. اگر چنین است، این شرایط اعمال می شود.

مجوز و اجازه ها

به این ترتیب آرکا گیمز به شما یک مجوز شخصی، غیر قابل انتقال و غیر انحصاری برای استفاده از نرم افزار کافه گیم بر روی دستگاه های خود بر طبق شرایط این موافقت نامه می دهد.

شما مجاز به بارگذاری نرم افزار کافه گیم (به عنوان مثال کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه یا تبلت) تحت کنترل خود هستید. شما مسئول اطمینان از اینکه دستگاه شما حداقل الزامات نرم افزار کافه گیم را برآورده می کند.

شما اجازه ندارید:

مالکیت معنوی و مالکیت

آرکا گیمز باید همیشه مالکیت نرم افزار را که در ابتدا توسط شما دانلود شده و تمامی دانلود های بعدی نرم افزار توسط شما حفظ می شود، حفظ کند. نرم افزار (و حق نسخه برداری و دیگر حقوق مالکیت معنوی هر نوعی در نرم افزار، از جمله هر گونه اصلاحاتی که به آن اضافه شده است) مالک و مالک آرکا گیمز می باشد.

آرکا گیمز حق اعطای مجوز به استفاده از نرم افزار را به اشخاص ثالث می دهد.

خاتمه و پایان قرارداد

این موافقتنامه از تاریخی که شما برای اولین بار از نرم افزار استفاده می کنید موثر است و تا زمانی که خاتمه داده می شود ادامه می یابد. شما می توانید آن را در هر زمان پس از اعلام کتبی به آرکا گیمز خاتمه دهید.

همچنین اگر بخواهید هر شرایطی از این موافقت نامه را رعایت نکنید، فورا موافقت نامه فسخ خواهد شد. پس از این خاتمه، مجوزهای اعطا شده توسط این موافقتنامه بلافاصله خاتمه می یابد و شما موافقت می کنید که تمام دسترسی و استفاده از نرم افزار را متوقف کنید. مقرراتی که طبق آنها طبیعت خود را ادامه می دهند و زنده مانده اند، هر گونه خاتمه این موافقتنامه را حفظ خواهند کرد.

قوانین حاکمیت

این موافقتنامه و هر گونه اختلاف ناشی در ارتباط با این موافقتنامه باید تحت قوانین و مقررات کشور ایران تنظیم شده و عمل می گردد.

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58