سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


منودنیاجونم مشکیه منم?
دوستم دنیاقبلااین برنامه رونصب کرده بودواین پروفایلش بودبنابه دلایل خواص برنامه روپاک کردحالامن به اجباردنیااین برنامه رونصب کردم من فقط میتونم یک الی دوروزیاشایدهم بیشتراین برنامه رونگه دارم بعدپاکش میکنم هروقت که صلاح دونستم دوباره نصبش میکنم.
حالاخارج ازاین همه حرف من تبسم هستم۲۲سالمه ودرتهران زندگی میکنم?
هرکی دوس داره بامن دوسشه من مشکلی ندارم فقط مواظب باشه که ازحدخودش نگذره☺
من شماره به کسی نمیدم وازکسی هم نمیگیرم فقط داخل همین کافه چت میکنم.
باهمه جورمیشم پایه هسم آماده واسه همه جورحرفی چه پسرباشه چه دخترفقط درخواست بدین??
-_-Tabasom-_-

-_-Tabasom-_-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58