سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


اولین بار که کم میاری
گریه میکنی
دومین بار،به رفیقات میگی
سومین بار، همه میدونن چه مرگته
چهارومین بار، تو خودت میریزی
پنجمین بار، تو خودت میشکنی
ششمین بار، میفهمی هیچ احدی مشکلتو حل نمیکنه
هفتمین بار، بی احساس میشی
آخرین بار، دیگه هیچی برات مهم نیس فقط میخندی
.MOBINA.3

.MOBINA.3

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58