سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


lm from Tehran.
خودم فراموشت کردم اما دلم گاه سراغت را میگیرد دل است دیگر عقل ندارد.........M
Afsoon18

Afsoon18

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58