سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


یه پسر بد ?
اسمم اشکانه با لقب =اشی?
دنبال شر هم هستم :/
بدخواهم دارم ?
زندگی بدون آجی هام (روکی)(ملیکا)=خر است??
Ashkan

Ashkan

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58