سطح 2

50 امتیاز


بیوگرافی


یه لیوان بردار...پرتش کن...شکست؟...دیدی...
حالابروازش معذرت خواهی کن...
هی بگولیوان ببخشید معذرت میخوام...هی بگوغلط کردم...
چی شد؟به نظرت درست شد؟؟؟
پس بفهم که دل اگربشکنه دیگه درست بشونیست...????
HAKER.GALB

HAKER.GALB

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58