سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


من عاشق آهنگ و پرسپولیس هستم و خواننده محبوب من پازل بند و ماکان بند و حامدهمایون استبعضی از چیز ها دوبار تکرار نمیشه پس قدر لحظه ها و ?مادر? و سلامتی رو بدون??. راستی قدر ?مادر?روبدونید چون (بهشت زیر پای ?مادران?است)پس قدر ?مادر?رو بسیار بدون.


Hjjbgki

Hjjbgki

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58