سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش...

خودش گفته قبل از نمره دادن
اگر پشیمان شوی غلطهایت را پاک میکنم!
Lonelyboy

Lonelyboy

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58