سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


نه گل باش که ازخاک برویی...
ونه باران که بر خاک بباری...
خاک باش که گل ازتوبروید...
و باران به خاطرتوببارد...
NARGEEESS

NARGEEESS

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58