سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافیی دخی خردادی ?

عاشق رنگ آبی?

ی استقلالی سرسخت✌

ی دختر مهربون و مغرور?

خوشگل و جذاب?

با من نپر لپرمیشی ?
لب تر کنم پرپر میشی?


.
.
.
برو پایین
.
.
.
.سلامتی خودم بادوستای خلم
.
.
.
.
.ادم اضافی درخواست بده بلاک?
.
.
.
.

.
.
.
.
.

پایین تر
.
.
.
.

.
پایین تر
.
.
.
.
.
.
.معرفت مثل لباس میمونه که به بعضی ها میاد به بعضی ها نمیاد
.

.
.
.
.
.
.
.
.
خب فضولی هاتو کردی فضول
‌.
.
.

.
.
حالا به سلامتNegar.18

Negar.18

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58