سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


زهرا هستم ۱۵سالمههیچ وقت عاشقی را به باد تمسخر نگیر
شاید از سر اتفاق روزی تو هم عاشق شدی


به کسی دل ببند که دل داشته باشد
دل را به دل می بندند
نه به تکه گوشتی بیجان


R.Shayan.R

R.Shayan.R

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58