سطح 25

91000 امتیاز


بیوگرافی


👊boxing👊

⭐ ازدواج تنها جبهه ایست که شبها با دشمن در یک سنگر میخوابی ⭐
......................................................
⇜از مرگ ميترسم...!!!✘
☜فقط‍ به خاطڔ‍ گريہ هاے 
♥مادڔم♥
وگرنہ
آنقدر از زندگے سيرم
کہ روز مرگم را جشن ميگيرم...
SAEED-CaRrOlL

SAEED-CaRrOlL

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58