سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


سینگلم هستم مهربببببونننننن تا دلت بخوادددددد اینارو گفتم فظولین رفع شه?

من میرا دختری یه دنده و لجباز و مغرور متولد مرداد عاشق رنگ ابی و صورتی بهترین اجی اجی مهسا
Sarinaaaa

Sarinaaaa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58