سطح 3

200 امتیاز


بیوگرافی


من قول می دهم"
در همه عکسهایم بخندم
هم چشم هایم...
هم لب هایم...
فقط به شرط آنکه
عکاسی ثبت این لحظه هام باشی!**"Single"**
Sepideh..Kurd

Sepideh..Kurd

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58