سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


دختری که عاشق بشه تا آخرش هست


ولی
اگه نشه شاید برای نشکستن دل پسره باهاش را بیاد ولی طعم عشق رو نمیتونه واسش فراهم کنه
حوصله دعوا ندارهاز توهین بدش میاداگه عاشق شه واسش مهم نیست کی چی میگه
بیا پایین بگم این کیهه

پایین تر
چه فوضولی تا اینجا اومدیخانم


.......


اگه نفهمیدی خری واقعا


خودممم دیگه مگه کسی واسم مهه که راجع بهش بنویسم
Sorme

Sorme

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58