سطح 22

46000 امتیاز


بیوگرافی


?من نَ آنم که تَراوُش کند از من گِله ای....?
Tirana

Tirana

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58