سطح 27

150000 امتیاز


بیوگرافی


ma be pasour flack bakhte eim to be nabodie ma sour nazan


nem: mahdi
eventual nem : Tommy

اینقدر طمع باختن رو کشیدم که واسم یه برد هست ?
Tommy

Tommy

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58