سطح 38

900000 امتیاز


بیوگرافیچه کم اند آدمهایی که میتوانند به من نزدیک شوند،و آنان که بمانند کمتر؛)
YaldaShams

YaldaShams

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58