سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


جمع کردم مال دنیا را تا زه رسیده است به گرد پایت

دارو ندارم را میدهم برای یک بار نگایت


.
نگاری به زیبایی تو را باید در کف دریا نگه داشتجوهر مرد کاره

جوهر تو ان صدایت
بمباران دلم را با صدایا خونسا ساختی
.


فدای تو
_M.A.H.D.I_

_M.A.H.D.I_

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58