سطح 27

150000 امتیاز


بیوگرافینفهمیدیم کی بزرگ شدیم
ولی خوب داریم میفهمیم
چجوری داریم پیر میشیم!!

●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●

#تلخ🍃

‏کدوم‌ دکمه رو بزنیم شما دیگه صلاح مارو‌ نخاید؟🚨🔇🚫

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

حدود صد تا رخ دارم نمیدونم کدومشم!😐
ĕ

amir5625

amir5625

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58