سطح 27

150000 امتیاز


بیوگرافی


کی از همه زرنگ تره😐👆
میگن عقابو کردنش تو قفس...
دو سه روز بعد اومدن گفتن از اینکه توی قفسی ناراحتی؟
گفت خیلی...
گفتن پیرم شدی این چن وقت که تو قفس بودی!
گفت آره...
گفتن ناراحتی؟
گفت نه. ناراحتیم از این نیس که تو قفسم و دارم پیر میشم...ناراحتیم اینه که میبینم بیرون "کلاغا دارن پرواز میکنن"!
■□■□■□■□■□■


من اصتقلالُ از 99.99% آدمآی دورو برم بیشتر دوص دآرم...[💙]
وقتي یکي میگه هرکار دوس داري بکن، یعني هر کار دوس نداشتم کردي الان دیگه برام مهم نیست


من یه دریا ریختم پا گلم پلاسید :)💫


✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
+🔴عشق من لنگپولیس😐(ج ح)😐


amir5625

amir5625

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58