سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


به بعضیا باس گفت :
عه !!
شما همونی هستی که
هیچ گوهی نیستی ؟؟!!
amirarsalan

amirarsalan

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58