سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


I’m not sorry about doing the wrong things I’m regret about the good things that I did for the unworthy people?△ از کارهای اشتباهم پشیمان نیستم از کارهای خوبی که برای افراد نالایق انجام دادم پشیمانم✨▽
ava_1382

ava_1382

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58