سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


هیچ وقت خودتو تو هیچ باختی دست کم نگیر قطعا بعد از اون باخت برد های بسیاری پشت سر داری...
bahar77-80

bahar77-80

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58