سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


توکزمحنت دسته سه بیغمی سرافرازوسرخی بخنداهمی
ف:فداکار
ر:روشنفکر
و:ورزشکار
ر:راستگو
د:دوست داشتنی
ی:یدونه نمونه
ن:نترس
ی:یارشفیق=فروردین
عشقم اجی عارفه اجی ارزو اجی نهال واما....
.....Rبه خاطربردتیم ملی تبریکککککک دست مریزادمیگیم به امیدتیم ملیمون امیدابراهیمی مهدی طارمی علیرضابیرانوندرامین رضاییان روزبه چشمی سردارازمون وبقیه بازیکنای عزیزکه اسمشونونمیدونم لایک دارید
fat85

fat85

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58