سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


خیلی بی ادبی
♥ باتمــامـ مـداد رنـگیـ هایـ دنیـا ♥ ♪♪ بـهـ هـر زبانیـ کـه بدانیـ و ندانیـ ♪∞
خالیـ از هر تشبـیهـ و استعـارهـ و ایهامـ ∞ ★تنـها یکـ جملهـ بـرای تــو خــواهمـ نوشت★ دوســتت دارمـ خاصـ تــریـن مخـاطـب خاصـ دنیا?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ستارم باش
به مولا آسمونت میشم ??
تل:mr_jodaki
اینستا:mr.jodaki1375
goldd

goldd

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58