سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


راست میگفت...!
من در حدش نبودم...!
در حدش همونایی بودن...!
که امروز باهاش بودن فردا با رفیقاش...!
h.mk

h.mk

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58