سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


خودکشــــــــــــــــــــی بهشــــــــــــــــــــــــــت است وقتی زندگــــــــــــــــــــــــــــــی برایـــــــــــــــت جهنـــــــــــــــــــــــــم باشد.
hamed5063

hamed5063

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58