سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


بلند میگویم تا همه بشنون ⬅بدخواهام دایورت ⬅دشمنام سایلنت???⏸▶رفت به درک خدا رفتگان شمام بیامرزه
hhhhiii

hhhhiii

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58