سطح 11

5300 امتیاز


بیوگرافی


?عشق مثله آدامسه تاشیرینیش رفت باید بندازیش دور?

غرورم تو این دنیاازهرچیزی مهمتره پس لطفا کسی سعی نکنه غرورمو بشکنه که اون ادمو مثل سگ
نابودش میکنم?


به من نزدیک نشو چون خطر برق گرفتیم?
سعی کن تنهاباشی زیرا توتنهابه دنیاامدی?و تنهاازدنــــیا میری?
kiarash22

kiarash22

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58