سطح 2

50 امتیاز


بیوگرافی


تاب       تاب       عباسی ...... 
یادش   بخیر      اون بازی ........ !!

هربار     قسم      می دادم ......

          خدا        منو        نندازی .........

اما الان ........

           تاب        تاب        عباسی .......

            " خدا "       خستم      از بازی .........

دنیا        چقدر      تابم داد ...........

کاشکی    منو     بندازی ............. !!!!!!!!!!!
maham13

maham13

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58