سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


قانون اول : هیچ وقت نذار بفهمه دوسش داری
قانون دوم : هیچ وقت واسه محبت گدایی نکن
قانون سوم : همیشه حتی اگه میدونی از دستش میدی! راستشو بگو
قانون چهارم : منت کشی ممنوع خوشش بیاد خودش میاد
mahla-puya

mahla-puya

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58