سطح 24

73000 امتیاز


بیوگرافی???????????????????????????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بدون اون نمی تونم نفس بکشم مماخمو و میگم اشتباه نگیرید?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لشکر من ی نفرس ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

سه جور اشتباه داریم
☝اشتباه کوچیک
✌اشتباه بزرگ
? اعتماد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

من اره همین من... به غمگین ترین حالت ممکن شادم?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.بغض یعنی خنده های ساختگی?
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

این روزا میگذره ولی من از این روزا نمیگذرم?
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.


تو خوبی ... تو ماهی ... تو ی دونه ای ... فقط آدم شی همه چی حله
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

توهم شیر ولی مناسب شیشه شیر ? (شایع)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

زیاد خوب نباش ..... داستان میشه ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

رنجیدم ولی تهش خیلی خوب خندیدم

فضولللللل
من اینجامااااااااااااا بروووو وووووووووووو
به درک بمون اه?بعدمیگم فضولی نگو نه

???????????????????????????
mahya---

mahya---

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58